2018-05-03 Styled Shoot Rosie2018-07-22 Styled Shoot with Jeeyuan Lee2018-08-21 Shawn Emel Prewedding DC2019-02-02 Rose Studio bridal2019-05-19 Prewedding Meng Jie & Lin Mao2019-07-07 Jin Yu X Jian Jiao Prewedding2019-09-26 Jojo Wang X Sean Prewedding National Arboretum2019-09-26 Jojo Wang X Sean Prewedding National Arboretum Edits2019-11-03 Zhenyun Hu X Xuan Yang Postwedding Preview ONLY2019-11-03 Zhenyun Hu X Xuan Yang Prewedding Postwedding Final edits2020-10-04 Vivian X Lee Prewedding2020-10-04 Vivian X Lee Prewedding final edits2020-11-17 Xiaopei Hu X Hui Post-wedding2021-07-02 Jack X Jill Prewedding Final 40 edits2021-07-02 Jack X Jill Prewedding Preview2021-09-19 Qianqian X Tony Prewedding Preview2022-04-21 Wanlin  Doris X Zhuoran Jory Prewedding2022-04-21 Wanlin  Doris X Zhuoran Jory Prewedding Edited2022-10-18 Vicky Mo X Jorge Prewedding2022-10-18 Vicky Mo X Jorge Prewedding Edited Final2022-10-21 Jiayao X Yaguang Prewedding